Eväste ja tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä, rekisteriä hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Nimi: Tiia Pulkkinen
Y-tunnus: 2903980-6
Osoite: Renginpolku 8 LT 5
Postinumero: 00410
Postitoimipaikka: Helsinki
Puhelinnumeo: 040 744 4372
Sähköpostiosoite: tiia.pulkkinen@traakkino.com

2. Mihin rekisteriä käytetään?

Yhteydenottojen kautta kerättäviä tietoja käytetään yhteydenpitoon sekä asiakassuhteen kehittämiseen. Tallennamme yhteystiedot että voimme vastata relevantisti soittoihin tai viesteihin.

3. Mitä rekisteriin tallennetaan?

Yrityksen nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilatut palvelut ja asiakkaan lähettämät viestit.

4. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

5. Miten tietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään vain henkilöltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä. Verkkosivuston anonyymejä kävijätietoja kerätään verkkoanalytiikkatyökalujen avulla.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

7. Evästeiden (cookies, keksit) käyttö

Voit itse päättää, saako Traakkino.com -sivusto tallentaa evästetietoa selaimeesi.

Hylkäämällä evästeet, tallennamme vain sivuston toiminnan kannalta välttämätöntä tietoa.

Sallimalla tilastolliset evästeet, verkkovierailusi tallentuu anonyymisti Google Analytics -kävijäseurantaan. Mitään tunnistettavia henkilötietoja ei tallenneta. Vierailusi aikana kerätty data ei päädy mainonnan käyttöön Traakkino.com -sivuston ulkopuolella tai sosiaallisessa mediassa.

Sallimalla kohdennetun markkinoinnin evästeet, verkkovierailusi dataa voidaan mahdollisesti käsitellä Googlen, Facebookin tai muun kolmannen osapuolen toimesta siten, että voit nähdä sinulle kohdennettua mainontaa Traakkino.com -sivuston ulkopuolella tai sosiaalisen median kanavissa.

8. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin. Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt, ja lisätiedot: Tiia Pulkkinen, 040 744 4372, tiia.pulkkinen@traakkino.com.